جـهـت استـفـاده از تـمـام مـطالب وبـلاگ بـر روی عنـاوین مـطالب،مـوضـوعات وب و قسمتهای مـختلف آرشیـو مـطالب کلـیـک نـمـایـیـد
دســـــــتِ یـــــــــــا ری

دســـــــتِ یـــــــــــا ری
مـطالـب درخصـوص مشـاوره ومشکلات کـودکان استثنایی،نکته های تربیتی، و تجارب زندگی 
لینک دوستان

سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن.

  .پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند
 .عمیق ترین کلمه "
عشق" است... به آن ارج بنه
 .بی رحم ترین کلمه"
تنفر" است...از بین ببرش
 


موضوعات مرتبط: نــکـتـه هـای تــربـیـتـی و مشاوره ای
ادامه مطلب
[ سه شنبه ۳۰ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۴:۵ بعد از ظهر ] [ جـزاء مـصـطفـایی ]

آنان که می توانند سخن بگویند، سکوت را به رضایت تعبیر می کنند؛ اما سکوت گاهی اعتراض است و گاهی هم تقدیر. این آخری را در دنیای ناشنوایان می بینید. دنیای ناشنوایان ، دنیای سکوت است. چشم هایی که با آن هم باید دید و هم شنید. دستانی که باید با آن هم کار کرد و هم حرف زد. دنیای سکوتی که از رضایت نیست. شکایتی هم نیست. تقدیر است و سرنوشت. سرنوشتی که شاید بتوان آن را نوعی دیگر نوشت.


موضوعات مرتبط: کـــــودکـــــان اســتـــثـــنـــایــــی
[ چهارشنبه ۲۴ آبان۱۳۹۱ ] [ ۹:۴۰ قبل از ظهر ] [ جـزاء مـصـطفـایی ]
[ دوشنبه ۲۲ آبان۱۳۹۱ ] [ ۸:۵ قبل از ظهر ] [ جـزاء مـصـطفـایی ]


* امروز هرگاه خواستیم کلمه ای ناخوشایند به زبان آوریم، به کسانی فکر کنیم که قادر به تکلم نیستند.
* قبل از اینکه بخواهیم از مزه غذایمان شکایت کنیم، به کسی فکر کنیم که اصلاً چیزی برای خوردن ندارد.
* قبل از اینکه از همسرمان شکایت کنیم، به کسی فکر کنیم که برای داشتن یک همدم به درگاه خدا زاری می کند.
* امروز پیش از آنکه از زندگیمان شکایت کنیم، به کسی فکر کنیم که خیلی زود هنگام به بهشت رفته است.
* قبل از آنکه از فرزندانمان شکایت کنیم، به کسی فکر کنیم که آرزوی بچه دار شدن دارد اما عقیم است.
* قبل از آنکه شکایت کنیم که چرا کسی خانه یمان را تمیز نکرده یا جارو نزده، به آدمهایی فکر کنیم که مجبورند شب را در خیابانها بخوابند.
* پیش از نالیدن از مسافتی که مجبوریم رانندگی کنیم، به کسی فکر کنیم که مجبور است همان مسیر را پیاده طی کند.
* وپیش از آنکه از شغلمان خسته شویم و از آن شکایت کنیم، به افراد بیکار و ناتوان و کسانی که در آرزوی داشتن شغل ما هستند فکر کنیم.
* اما قبل از اینکه به فکرِ گرفتن انگشت اتهام به سوی کسی یا محکوم کردن او بیفتیم، بیاد بیاوریم که هیچ کدام از ما بی گناه نیستیم و همه به یک خالق جواب پس می دهیم.
* وزمانی که افکارناامید کننده در حال درهم کوبیدن ماست، لبخندی بزنیم و خدا را بخاطر زنده بودنمان شکر کنیم.
* زندگی یک نعمت است، از آن لذت ببریم، آنرا جشن بگیریم و ادامه اش دهیم.


موضوعات مرتبط: نــکـتـه هـای تــربـیـتـی و مشاوره ای
[ یکشنبه ۱۴ آبان۱۳۹۱ ] [ ۲۲:۷ بعد از ظهر ] [ جـزاء مـصـطفـایی ]

اگرآدمی دمی درفکرفرو رود وتحفه ی اندیشه اش را بگشاید ومروری براهداف زندگی اش داشته باشد وسیرخلقتش را تجسم نماید و اوراق عمرش را ورق زند خواه با مکث یا بدون مکث، وضعیت حالش را دریک صفحه خواه خط داریا بدون خط طراحی نماید، ودرعمریا دورانی که در پیش رو دارد یا نخواهد داشت اندکی تأمل نماید یا ننماید، و به وضعیت اطراف خویش با کنجکاوی خیره شود یا نشود، وبرای لحظه ای درذهن خود به مجموعه ای ازاین ارتباطاط اندیشه کند یا نکند،وخودرا درمقابل سئوالات چه کرده است؟چه می کند؟وچه خواهد کرد؟قرار دهد یا فرارکند،چه پاسخی خواهد داشت وخود را درکجا وچگونه خواهد دید،روند تفکراتش را چگونه ارزیابی می کند ودیگران را درکنارخود چگونه می بینید آیا تا به حال به مشکلات دیگران فکرکرده ایم یا مشکلات دیگران را برای خود تصورکرده ایم یا انتظارات خود را برای رفع مشکلاتمان توسط دیگران سنجیده ایم (آیا مشکل،مشکل منه یا خودشه ربطی به من یا به او دارد یا ندارد؟)

پس بیاییم برای لحظه ای هرچند کوتاه تأمل کنیم این آدمهاهستند که برای یکدیگـرمشکل ایجاد می کنند ومی توانند ایجاد نکنند.     


موضوعات مرتبط: درد دلــــــهــــای کـــــــوتـــــــاه
[ چهارشنبه ۱۰ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۰:۳۹ قبل از ظهر ] [ جـزاء مـصـطفـایی ]
عید سعید قربان برهمه مسلمین جهان مبارک باد.موضوعات مرتبط: نــکـتـه هـای تــربـیـتـی و مشاوره ای
[ پنجشنبه ۴ آبان۱۳۹۱ ] [ ۱۵:۱۳ بعد از ظهر ] [ جـزاء مـصـطفـایی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

(بــســم الــلـه الــرحــمـن الــرحـیـم )

ایـنـجـانـب جـزاء مـصـطـفـایـی بازنشسته فـرهـنـگـی هـسـتـم،بـا پـشـت سـر گـذاشـتـن چـنـدیـن سـال خـدمـت،تـلاش و کـوشـش در حـیـطـه ی آمـوزش و پـرورش در کـنـار دانـش آمـوزان و مـربـیـان و اولـیـاء دانـش آمـوزان در مـقـاطـع ابـتـدایـی و مـراکـز آمـوزش اسـتـثـنـایـی در کـلاس هـا،پـایـه هـا و مـنـاطـق مـخـتـلـف و خـدمـت در روسـتـاهـا و شـهـرهـا درپـسـت هـای مـدیـر و آمـوزگـار،مـربـی کـودکـان اسـتـثـنـایـی،مـشاور و تـسـتـر تـخـصـصـی هـوش در آمـوزشـگـاهـهـای اسـتـثـنـایـی بـا تـحـمـل مـشـکـلات و سـخـتـیـهـا،کـمـبـودهـا،مـحـدودیـتـهـا و...بـا حـداقـل امـکـانـات در ایـن راسـتـا عـلل الـخـصـوص درمـدت زمـان انـجـام خـدمت و کـار بـا کـودکـان و دانـش آمـوزان اسـتـثـنـایـی بـه راسـتـی آن فـرشـتـگان روی زمـیـن و در کـنـار مـربـیـان و اولـیـاء آنـان در کـلاسـهـای مـخـتـلـف آمـوزش خـانـواده و شـرکـت در جـلسـات مـتـعـدد و گـذرانـدن بـیـش از 1200 سـاعـت کـلاسـهـای دوره ضـمـن خـدمـت در سـطـح مـنـطـقـه،اسـتـان و کـشـور و دریـافـت 62 مـورد تـقـدیـرنـامـه در طـول مـدت خـدمـت و کـار و فـعـالـیـت در زمـیـنـه تـسـت هـوش،قـضـاوت،تـعـیـیـن جـایـگـاه آمـوزشـی در سـطـح مـنـطـقـه و اسـتـان و غـربـالـگـری کـودکـان،طـرح سـنـجـش و کـار مـشـاوره بـه صـورت مـسـتـقـیـم و عـیـنـی.
بـا تـوجـه بـه وجـود اشـتـیـاق،انـگـیـزه،عـلاقـه و اهـمـیـت بـه ارزش والای انـسـانـی و احـتـرام بـه بـنـی آدم عـلل الـخـصـوص قـشـر نـیـازمـنـد و یـا آنـانـکـه دارای وجـود مـحـدودیـت،نـاتـوانـی،مـعـلـولـیـت و نـارسـایـی در یـکـی از حـواس انـد و هـمـواره چـشـم بـه راه انـسـانـهـای تـوانـا،کـار آمـد،انـسـان دوسـت و...هـسـتـنـد،انـگـیـزه ای اسـت بـرای بـنـده کـه بـدون هـیـچـگـونـه تـعـصـب و گـرایـش خـاص تـجـاربـی هـر چـنـد نـاقـص و درد دلـهـایـی هـر چـنـد کـوتـاه در ایـن مـجـمـوعـه درج نـمـایـم، بـا تـوجـه بـه خـدمـت چـنـدیـن سـالـه بـا ایـن کـودکـان و کـار در ایـن مـراکـز بـه صـورت مـسـتـقـیـم،هـمـواره در ایـن فـکـر بـوده ام کـه چـرا بـا وجـود ایـن هـمـه پـیـشـرفـتـهـای انـسـانـی در ابـعـاد مـخـتـلـف در سـطـح کـره ی خـاکـی و تـسـخـیـر فـضـا،ایـن قـشـر ازجـامـعـه انـسـانـی در انـزوا رنـج بـبـرنـد و یـا بـا دیـد تـرحـم بـایـسـتـی بـه آنـهـا نـگـریـسـتـه شـود و آنـهـا را مـوجـودی دیـگـر و گـنـاهـکـار تـصـور کـرد و اولـیـائـشـان آنـهـا را هـمـچـنـان از دیـد سـایـریـن دور نـگـه دارنـد و از دیـدن وضـعـیـت و شـنـیـدن درد دلـهـایـشـان بـایـسـتـی امـتـنـاع شــود.
آیـا تـا کـنـون در ایـن مـورد فـکـر کـرده ایـم کـه رخ دادن یـک اتـفـاق یـا حـادثـه ای در یـک لـحـظـه ی کـوتـاه در هـر یـک از مـراحـل زنـدگـی(قـبـل از تـولـد،هـنـگـام تـولـد و بـعـد از تـولـد) مـی تـوانـد زنـدگـی هـر یـک از مـا و بـچـه هـای مـا را کـامـلاً مـتـغـیـر و دگـر گـون سـازد و شـرایـط یـک انـسـان عـادی را بـه یـک انـسـان اسـتـثـنـایـی تـغـیـیـر دهــد.
بـا گـذر و نـظـری بـر تـجـارب و درد دلـهـای کـوتـاه بـنـده در ایـن مـجـمـوعـه اگـرخـداونـد تـوفـیـق دهـد نـکـات و مـطـالـب قـابـل تـأمـلـی را مـشـاهـده خـواهـیـد نـمـود و قـرائــت خـواهـیـد کـرد.امـیـدوارم روزی فـرا رسـد هـمـچـنـانـکـه بـنـی آدم هـسـتـیـم اعـضـای یـکـدیـگـرهـم بـاشـیـم و بـا درد در یـک عـضـو قـرار و آرامـش از دیـگـر عـضـوهـایـمـان نـمـانــد.
کـار و تـلاش و فـعـالـیـت در ایـن حـیـطـه و بـا ایـن قـشـر ا ز جـامـعـه در تـمـام ادیـان،مـذاهـب،فـرهـنـگـهـا،احـزاب،گـرایـشـهـا و جـوامـع مـخـتـلـف مـورد پـسـنـد و قـابـل تـأمـل اسـت و بـرای انـجـام فـعـالـیـت در ایـن راسـتـا مـحـدودیـتـی وجـود نـدارد و قـابـل تـوجـیـه نـیـسـت زیـرا کـاریـسـت آدم پـسـنـد و انـسـان دوسـتـانـه و شـایـسـتـه ی تـقـدیـر،تـرغـیـب و تـشـویـق اسـت.
امـیـدوارم بـا مـطـرح نـمـودن راهـکـارهـای عـملـی،تـبـادل تـجـارب،ارائـه ی نـظـرات و... در ایـن دهـکـده ی جـهـانـی،روزنــه هـایی از امـیـد بـه زنــدگـی،بـرداشـتـن مـوانـع و مـشـکـلات و مـحـدودیـت هـا،بـر قـراری آرامـش در ایـن خـانـواده هـا،تـشـویـق و تـرغـیـب افـراد خـدمـتـگـزار،فـراهـم نـمـودن امـکـانـات و شـرایـط مـنـاسـب،عـادی سـازی،انـجـام امـورات مـنـاسـب آمـوزشـی،تـربـیـتـی،حـمـایـتـی...اقـدامـاتـی مـفـیـد،مـؤثـر،شـایـسـتـه،مـنـاسـب،مـطـلـوب،لـذت بـخـش،حـکـیـمـانـه و انـسـان دوسـتـانـه و...صـورت گـیــرد.
و امــا هـدف و انـگـیـزه ی ایـنـجــانـب از نــگـارش،تــدویــن،گــرد آوری و تـنـظـیم ایـن مـجـمـوعه ایـن اسـت کـه از ایـن طـریـق و بـه ایـن وسـیلـه شـایــد بـتــوانـم خـدمـتـی نــاچـیـز و انــدک در راستـای مــوضــوعـات مـطــرح شــده انــجـام داده و بــاعـث کـاسـتـن فـاصـلـه مــیـان افــراد عــادی و اسـتـثـنـایـی گـــردد ومــوجـب تـغـیـیـر نـگـــرش و تــفــکر نـسـبـت بـه افـــراد اسـتـثـنــایـی شـود.و بـا ایـن امــیـد کـه روزبـه روز تــلاشـهـا ،زحـمـات و اقـدامـاتـی صـورت گـیــرد کـه از مشـکلات ایـن قـشـر نـیـازمـنـد جـامـعـه کـاسـتـه شـود و آنــهـا را بـه وضــعـیـت عــادی نـزدیـکتـر کـنـد.
ایـمیل jmrpp2000@yahoo.com


امکانات وب